Měkké rozhovory

Před kurzem se snažíme

pochopit každého účastníka

Dáváme výmluvám

správná jména

Nebereme se

příliš vážně

Chápání

je naše mise

Rozhovory, které motivují

Získáte podprahové informace, pohladíte, předejdete konfliktům i stresům

  • Měkké rozhovory se zaměstnanci nahrazují anonymní a nekonkrétní dotazníková šetření.
  • Tyto rozhovory přináší podprahové informace, které by nezazněly v běžné operativě jakéhokoli podniku nebo jakéhokoli oddělení, protože na ně není čas nebo odvaha.
  • Měkké rozhovory nikoho nestresují.
  • Tyto rozhovory slouží k dlouhodobé a cílevědomé motivaci zaměstnanců.
  • Měkké rozhovory jsou vztahové a umí i pohladit.
  • Tyto rozhovory zavčas odhalují potenciální konflikty a nebezpečí a tzv. šeptandy snižují na minimum.
  • Měkké rozhovory v mém provedení pomáhají šéfům šetřit jejich čas, který mohou věnovat strategickému rozvoji své firmy.

Tyto a mnohé další výhody a užitky dokáži zprostředkovat ve prospěch celé firmy. Umím naslouchat, jsem trpělivý a nedělá mi problém vzbuzovat u lidí důvěru.

"Umím naslouchat, jsem trpělivý a nedělá mi problém vzbuzovat u lidí důvěru."

Kdy je využít?

Kdy je zařadit?

Měkké rozhovory zařaďte při stagnaci, snížené motivaci, jako prevenci syndromu vyhoření. Vzbuzují totiž v podřízených pocit důležitosti, důstojnosti, pocit, že se o ně a jejich názory vedení zajímá.

Kdo mě oslovuje?

Kdo potřebuje moje služby?

Měkké rozhovory objednávají moudří, osvícení a cílevědomí majitelé menších a středních firem, kteří dobře ví, že úspěch jejich firmám nakonec přinesou vynikající odborníci a motivovaní lidé. Měkké rozhovory umožňují šéfům dozvědět se věci, které dříve jenom tušili nebo o nichž neměli ani ponětí. Nejsou pak s lidmi tolik nespokojeni, nejsou překvapeni jejich reakcemi a to je velice uklidňující pocit.

1

S objednávkou přichází i loajální proaktivní maximalista v pozici vedoucího oddělení, týmu, divize. Ten chce vědět včas, co se v jeho týmu děje a často dokáže takto získané informace využít při zvýšené motivaci, pokud je potřeba výjimečné pracovníky udržet a nepustit je ke konkurenci.

2

Ještě nejste rozhodnuti? Ještě váháte? Podívejte se do sekce Pochvaly nebo O nás.

Mně nejvíce vyhovuje osobní setkání. Máte to stejně nebo zkrátka risknete schůzku? Neváhejte na sebe zanechat telefon, mohu se ozvat první:

Máte zájem o naše služby?

Zanechte nám telefon nebo e-mail a my se vám co nejdříve ozveme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.