Rozhovory pokorných šéfů

Před kurzem se snažíme

pochopit každého účastníka

Dáváme výmluvám

správná jména

Nebereme se

příliš vážně

Chápání

je naše mise

Motivační pohovor?

Jak jednat se zaměstnancem, kterého nechcete ztratit?

Zde je ukázka rozhovoru, který asi nebudete chtít ve své firmě slyšet. Může být ovšem spouštěcím mechanismem. Může předcházet schůzce se mnou:

Manager: Tak Zdeňku, zase je na čase, abychom si promluvili. Jak se cítíte? Jak se vám daří? Všiml jsem si v poslední době, že jste trochu roztěkaný, v účetní uzávěrce jste udělal dvě malé chyby. Cítíte se pod tlakem, máte problémy doma? Díky našemu kontrolnímu oddělení jsme sice chyby objevili a opravili včas, ale přece jen, měl byste být pozornější, co mi k tomu řeknete?

Zaměstnanec Zdeněk: Náš systém je trochu zastaralý a při kliknutí na klávesu „n“ se občas posune desetinná čárka, už jsem na to upozorňoval kolegu Horníka loni.

Manager: Tak Zdeňku, o tom již víme, to jsme si řekli na minulém pohovoru. Řekněte ale, co pro to můžete udělat vy, jak to můžete zlepšit? Myslím, že je to jenom o důslednější kontrole, než svoji práci odevzdáte. Nemyslíte?

Zaměstnanec Zdeněk: Hmmm. Asi ano. To máte pravdu.

1

Manager: Zdeňku, jste již zkušený pracovník a víte, že z našeho rozhovoru musíme udělat konkrétní závěry. Co tam mám napsat? Tady ve formuláři mám kolonky „Cíl“ a „Prostor pro zlepšení“. Já bych tam napsal, že cíl je neopakovat drobné numerické chyby a prostor ke zlepšení je důkladnější kontrola. Co vy na to, Zdeňku?

Zaměstnanec Zdeněk: Tak třeba… Ještě…
Manager: Tak jo a máme to, tady mi to Zdeňku podepište a hlavně ať se vám daří. Zavolejte mi, prosím vás, pana Hrabala z vaší kanceláře, je teď na řadě. Na shledanou.

Zaměstnanec Zdeněk: Promiňte pane řediteli, ještě jsem tady přinesl výpověď k 30. 6. Mám to předat vám nebo na personální?

Manager: Cože?????

2

Něco podobného bych vám samozřejmě nepřál a věřím, že se to u vás nestává.

Mojí prací je vytvořit a implementovat nebo upravit a zavést změny ve vedení lidí. Zabezpečit chápání a porozumění.

Řešíme adaptaci nováčků. Přípravy, vedení a výstupy z porad. Hodnotící i motivační rozhovory, opravdu účinnou práci se zpětnou vazbou. Hledáme motivaci a předcházíme stresům, krizovým situacím a syndromu vyhoření.

Přeji vám, abyste vždy věděli, co říct, jak situaci nastavit, a jak jednat se svým podřízeným, kterého nechcete ztratit. 

Mohu být nápomocen v těchto oblastech

Pokud váháte v jakékoli oblasti vedení svých lidí, pokud máte špatnou zkušenost nebo chcete jenom zkusit něco jiného, co je vyzkoušené a dobře funguje

Oblast

1

Na manažerských kurzech „zavádění systémů s lidskou tváří do adaptačních procesů“ mohu pomoci udržet vaše nováčky ve firmě, co nejdříve dosáhnout jejich i vaší spokojenosti, záhy posunout jejich spokojenost v nadšení, které pomůže v plnění úkolů a následně realizaci cílů.

Oblast

Na seminářích „rodičovského leadershipu“ budeme krok po kroku vést naše podřízené k pochopení, rozvoji, odpovědnosti, samostatnosti k úspěchu.

2

Oblast

Řada školení je na téma motivace dle typů osobnosti, sebeřízení vedoucího pracovníka, kde se učíme benevolenci a objevujeme kouzlo umění úspěšných: „Neberu se příliš vážně.“

3

O všech výše uvedených tématech je možné diskutovat formou konzultace 1:1. Umím se ptát, umím naslouchat, umím nastavovat nepokroucené zrcadlo.

Příklady seminářů a konzultací

Pro majitele, manažery a lídry, zkrátka pro pokorné šéfy

Seminář do dob hojnosti. Únik před každodenní zničující operativou do klidu, ve kterém je možno přemýšlet o tom jak a proč funguje moje firma, můj tým. Zda každý den naplňuje svoje poslání, zda kráčí od patníku k patníku po cestě, kterou jsme si kdysi vytýčili.

Seminář o sebeřízení, kde odhalujeme „nepříjemné pravdy“, že největší překážkou jsme často sami sobě my, že ostatní řídit umíme skvěle, ale u sebe to někdy máme horší. Učíme se jak z toho ven, jak postavit vedle „sochy svobody sochu odpovědnosti.“

Umění popsat svoji firmu, svůj produkt, svoje lidi tak, aby zákazníci a lidé kolem neříkali „No a co, to říkají všichni“. Zavírání dveří a vrat před konkurencí. Umění přemýšlet vskutku prozákaznicky bez zbytečných frází, balastů a proklamací.

Firma, která přežije v boji s konkurencí a státním aparátem je firma, která má systém. Jasný popsatelný. O ústavě, zákonech a prováděcích vyhláškách. O systému, ve kterém je většině zaměstnanců dobře i když se tváří, že nemají rádi direktivu a neuznávají autority.

Jak najít toho pravého, nejlepšího možného na danou pozici. Personalistika jako aktivní obchod. Otázky do minulosti a naslouchání. Bez dogmat, školometství a testů dokážeme rozpoznat potenciál člověka před námi.

Když už člověka najdeme, vybereme a přijmeme, jde o to, aby nám vydržel a zapadl. Přesný harmonogram, přesná pravidla, konkrétní osobní odpovědnosti a kompetence. Práce s informacemi a formou jejich předávání.

Zpětná vazba v té nejčistší, nezdeformované a správné podobě. Kdo o ní stojí a proč, kdo se jí brání a proč. Jak se skvěle připravit, aby se jí nikdo nebránil a všichni pocítili smysluplnost a efektivitu tohoto nejlepšího způsobu rozvoje dospělých. Jak předávat a přijímat kritiku.

Základních motivačních dovedností, které nestojí moc peněz, ale u kterých se musí přemýšlet. 16 oblíbených potřeb neboli užitků, které lidé kolem nás mají rádi a kvůli kterým udělají vše, co vám na očích uvidí. Opět dle jednotlivých typů lidí.

Jak vybrat správný relevantní obsah a jakou formou ho sdělit. Divadelní seminář, kde se učíme hezky mluvit o sobě, pěkně o produktu a krásně o firmě. Pochopíme, za jakých okolností nás budou jednotlivé typy při prezentaci sledovat a kdy si zapamatují.

Opomíjené téma, na které nebývají čas, kapacity ani peníze. Měkké rozhovory, které odhalují to, co někteří lidé, zavalení operativou, nestihnou říci, odhalují to, co se někteří neodváží říci šéfovi do očí. Učíme se trpělivě pokorně a přitom aktivně naslouchat a správně se ptát.

Jak pracovat s informacemi ze zpětnovazebních nebo jakýchkoliv rozhovorů. Na tomto kurzu se stáváme kouči, pro každého konkrétního jednotlivce ve vašem týmu, vaší firmě. Plánujeme harmonogramy kroků rozvoje a hledáme správnou motivaci pro všechny strany.

Paralela, kterou si každý účastník dovede představit, všichni ji známe ze svých rodin. Seminář se snaží ukázat, že v mnoha směrech je potřeba spolupracovníky „vychovávat“, řídit, jako vlastní děti. Chce to jenom maličkost. Přát svým lidem úspěch a štěstí, tak jak to přejeme svým dětem.

Tři základní typy lidí, tři základní reakce na změnu a přístupy ke změnám. Jak změnu připravit, jak změnu komunikovat, jak změnu implementovat tak, aby lidem kolem bylo v mé firmě stále dobře. Aby je to bavilo a nebáli se o své jistoty.

Vyjednáváme o užitky a potřeby. Pomocí času, informací a různých typů mocí. Jak používat přiměřenou dávku agresivity, jak opravdu reálně pochopit a využít asertivitu, jak zbytečně nemanipulovat, jak se nenechat vydírat, jak se dobře připravit a vyhnout kompromisům, které jsou často oboustrannou prohrou.

Lektor se ptá a naslouchá majiteli, lídrovi, který může nahlas vyslovit některé myšlenky, které nosí v hlavě. Účastník si uvědomuje, že na některá proč se nacházejí těžko odpovědi a některá proč už v jeho firmě dlouho nezazněla.

O umění zaujmout. O obchodu, o typologii lidí, o užitcích, které potřebujeme a milujeme. O velkých a malých rozhodnutích. O tom, že člověk, který „koupí“ práci v mé firmě se stává klientem, o kterého je třeba pečovat.

"Úspěšní lidé dělají to, co neúspěšní nedělají a činí tak každý den."

Pro vaši představu,
náš způsob práce

1. Získání zadání od vedení společnosti – rozhovor

2. Získání zadání od neformálních vůdčích osobností mezi zaměstnanci, kolegy, potenciálními účastníky vzdělávání – rozhovor, telefonát

3. Korekce původního návrhu, vycizelování cvičení a příběhů, které následně zazní na seminářích nebo konzultacích a budou se vztahovat ke konkrétním informacím získaným v rámci přípravy VIZ výše.

4. Vlastní semináře nebo konzultace dle tematického výběru.

5. Nepovinný evaluační workshop cca na dvě hodiny, který proběhne nejpozději do dvou měsíců po ukončení seminářů nebo konzultací – k některým věcem se vrátíme, některé věci, které nepůjdou, zkusíme vymyslet jinak, naplánujeme další konkrétní postup do praxe.

Semináře a konzultace bývají prodchnuty filosofií Dale Carnegieho z knihy Jak získávat přátele a působit na lidi, Stephena Coveyho z knihy 7 návyků vůdčích osobností, Vlastimila Orlity z knihy Za to můžeš ty, můj mozku a starým dobrým duchem profesora Guth-Jarkovského, který lektora učil „slušnému chování.“ Budeme si ukazovat na jedné straně manažerskou moudrou tvrdost, na druhé straně pokoru a benevolenci.

"Úspěšní lidé dělají to, co neúspěšní nedělají a činí tak každý den."

Ještě pochybujete, váháte?

Nevadí, zde je jeden kurz rozpracovaný do většího detailu

Vedení hodnotících pohovorů – neformálně a s benevolencí

Obvykle to nefunguje dogmaticky a vše se ladí individuálně po rozhovoru s vámi, se zadavatelem a dále všemi účastníky vzdělávání. Pro představu by to ale mohlo stačit. Pro upřesnění naší spolupráce neváhejte zanechat telefon. Klidně se ozvu první:

Máte zájem o naše služby?

Zanechte nám telefon nebo e-mail a my se vám co nejdříve ozveme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.